start

Bij Z&PC De Schelde zijn we dringend opzoek naar nieuwe tijdwaarnemers. Lees hier meer.

De tijdwaarnemer registreert de tijden en functioneert daarnaast ook als keerpuntcommissaris. Hierbij ziet hij of zij er op toe dat de keerpunten op de juiste wijze worden uitgevoerd.

Deze cursus kan binnenkort gevolgd worden bij DZK te Vlissingen.
Heeft u interesse om als tijdwaarnemer te willen fungeren meld u zich dan bij Claudia Sutin, onze coördinator officialzaken wedstrijdzwemmen. Dit kan via mailadres officials@zpc-deschelde.nl of natuurlijk rechtstreeks bij haar. Zij kan u verder van informatie voorzien en uw eventuele vragen beantwoorden.

Zonder deze tijdwaarnemers geen wedstrijd, dus meld u aan!!
Een vooropleiding is niet nodig.

Realisatie: TiDi Graphics