Overige

Voorwaarde van het lidmaatschap

 

Het verenigingsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december; het contributiejaar van 1 juli tot en met 30 juni. Eventueel opzeggen van het lidmaatschap moet geschieden vóór 1 juni of vóór 1 december. Hiervoor is een formulier te verkrijgen in het clubhuis. Indien het opzeggen plaats heeft gevonden na 1 juni of 1 december, is de volledige contributie over het halve contributiejaar verschuldigd. 

Hij/zij machtigt de vereniging tevens de verschuldigde contributie, inclusief inschrijfgeld en borg knzb, automatisch te incasseren, waarvoor het  “Machtigingsformulier automatisch incasso” wordt ingevuld en ondertekend door de (post)bankrekeninghouder, van wiens rekening de contributie moet worden afgeschreven. 

Het inschrijfgeld voor nieuwe leden bedraagt € 12,50.

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
Kies een van deze opties*
Kies een van deze opties


*
*
 
 
 
Realisatie: TiDi Media