start

In de Algemene Ledenvergadering van 18 april is de nieuwe opzet van de contributie besproken. Klik op het bericht voor meer informatie

Tijdens de  Algemene Ledenvergadering 2017 is er een commissie aangesteld die zich in 2017 en begin 2018 heeft gebogen over o.a. een nieuwe opzet van de contributie. Hieruit zijn diverse voorstellen gekomen en deze zijn in de Algemene Ledenvergadering van 18 april jl. behandeld en ter stemming gebracht. Hieronder nog een korte opsomming van de belangrijkste punten:

 • Afschaffing gezinskorting per 1-1-2019;
 • Doorbelasten van de startlicentie;
 • Doorbelasten van startgelden bij competitiewedstrijden;
 • Contributie masters/ triatleten en swimjoggers.

Het afschaffen van de gezinskorting is met meerderheid van de stemmen aangenomen en deze is dus per 1 januari afgeschaft.

Daarnaast is ook het doorbelasten van de startlicentie met meerderheid van stemmen aangenomen en deze zal in een 3-tal stappen doorbelast gaan worden en wel als volgt:

 • 2019 voor leden t/m 12 jaar € 5,- per jaar en voor leden ouder dan 12 jaar € 15,- per jaar;
 • 2020 voor leden t/m 12 jaar € 7,50 per jaar en voor leden ouder dan 12 jaar € 20,- per jaar;
 • 2021 voor leden t/m 12 jaar € 10,- per jaar en voor leden ouder dan 12 jaar € 25,- per jaar.

Deze bedragen zullen geïncasseerd worden bij de contributie over het 1e kwartaal.

Het doorbelasten van startgelden bij competitiewedstrijden is niet aangenomen en deze zullen betaald worden door de vereniging.

De contributie van masters/triatleten en swimjoggers zal komende jaren stijgen. De contributie voor deze leden bedraagt in 2019:

 • Swimjoggers € 80,- per jaar;
 • Masters/triatleten die 1x per week trainen € 90,- per jaar;
 • Masters/triatleten die 2x per week trainen € 130,- per jaar;
 • Masters/triatleten die 3x per week trainen € 160,- per jaar.
 • Startvergunning voor masters/triatleten € 36,40 per jaar.

Indien u nog vragen heeft over de contributie of over geïncasseerde bedragen, verzoeken wij u contact op te nemen met de penningmeester via penningmeester@zpc-deschelde.nl

Via deze link vindt je meer informatie over contributie en lid worden

Realisatie: TiDi Media