start

ZPC de Schelde is op zoek naar een nieuwe penningmeester. Heb je interesse klik op dit bericht voor meer informatie

Vacature Penningmeester m/v


Het bestuur is op zoek naar een enthousiaste opvolger voor de huidige Penningmeester. De Penningmeester is, naast zijn taak als financieel verantwoordelijke, lid van het dagelijks bestuur van de vereniging.
De kandidaat moet lid zijn (of worden) van de vereniging en dient meerderjarig te zijn bij aantreden.


De werkzaamheden van de penningmeester:

  • Wekelijks betalingen verrichten voor zwemwedstrijden, badhuur, etc.
  • Maandelijks vergaderen met bestuur en overleg met commissie(s);
  • Maandelijks bijwerken administratie (kas en banken) in Sportlink;
  • 4x per jaar de incasso’s inleggen voor de contributie;
  • 2x per jaar de declaraties van het waterpolo reisfonds berekenen, registreren en uitbetalen;
  • Kasgelden afstorten bij de bank;
  • Jaarlijks de jaarstukken opstellen voor de ALV inclusief begroting en toelichtingen;
  • Jaarlijks de gehele boekhouding laten controleren door de kascommissie;
  • Bijwerken ledenadministratie: nieuwe leden koppelen aan contributiemodule, machtiging voor automatische incasso aanmaken, eenmalige bedragen incasseren;


Geïnteresseerden in deze functie worden gevraagd contact op te nemen met de huidige Penningmeester of één van de andere bestuursleden.
De eerste termijn voor deze vacature is opengesteld tot 1 januari 2021

Realisatie: TiDi Media