Met ingang van het nieuwe seizoen in augustus wijzigt de de manier van declareren en uitbetalen van het reisfonds. Om te weten hoe het dan te werk gaat klik op dit bericht

Met het einde van het waterpoloseizoen 2021-2022 stopt Kees Rijnhout met het uitbetalen en innen van de reiskosten op de spaarrekening van de waterpolo. Na vele jaren van bijhouden en verwerken van de spaarpotjes van de sporters draagt Kees het stokje over aan de penningmeester.

Wat betekent dit voor het reisfonds?

Gelukkig niet zo heel veel. Chauffeurs kunnen nog steeds hun reiskosten declareren en sporters die meerijden betalen hun eigen bijdrage ook in de toekomst nog steeds volgens het vastgelegde reiskostenreglement. Alleen de spaarrekening zal vervallen.

Daarmee krijgen chauffeurs die declareren het bedrag op hun eigen rekening gestort en is er geen gezamenlijk spaarrekening van de waterpolo meer.

Kees Rijnhout zal aan het eind van dit waterpoloseizoen 2021-2022 alle positieve saldi uitbetalen aan de sporters en voor diegene die een negatief saldo hebben vraagt hij hen het openstaande bedrag nog éénmaal over te maken naar de spaarrekening.

Vanaf augustus gaat dan de nieuwe regeling in werking treden. Dit houdt in dat teamleiders nog steeds de auto’s en ploegen indelen en dat de chauffeurs na de wedstijd hun declaratie rechtstreeks bij de penningmeester indienen.

Deze teamindeling en de declaraties moeten via een digitaal modelformulier opgestuurd worden naar penningmeester@zpc-deschelde.nl. Deze modelformulieren kunnen worden gedownload van de website of opgevraagd worden bij de penningmeester.

Op basis van deze teamindeling zal de eigen bijdragen voor sporters worden geïnd bij de eerstvolgende contributietermijn (elk kwartaal). Op de factuur die iedereen vanaf juli 2022 in de mail zal ontvangen komt een aparte regel met de omschrijving ‘eigen bijdrage reiskosten wedstrijden’.

Declaraties worden in principe eenmaal per maand door de penningmeester uitbetaald aan de chauffeur. De kilometervergoeding zal worden bepaald aan de hand van de routeplanner in Google Maps van Vliegende Vaart naar het betreffende wedstrijdbad en terug.

Ga naar de pagina over het reisfonds

Realisatie: TiDi Media