start

Onze vereniging Z&PC de Schelde heeft een Vertrouwens Contactpersoon (VCP).

In haar rol als VCP is zij het eerste aanspreekpunt voor iedereen die vragen heeft over, of te maken heeft met, ongewenst gedrag van derden.

Miranda fungeert vertrouwelijk als eerste opvang voor leden en betrokkenen (sporters, ouders van sporters, toeschouwers, kaderleden, vrijwilligers, bestuur) met een klacht of een vraag. Zij biedt een luisterend oor, geeft raad en verwijst door voor geschikte hulp. Miranda is op de hoogte van de mogelijkheden die er zijn om hulp te krijgen. Daarnaast adviseert en stimuleert zij het bestuur van Z&PC de Schelde preventieve maatregelen te nemen om ongewenst gedrag te voorkomen.

In de sport zijn vertrouwens personen en vertrouwens contactpersonen (VCP) actief. Bij het NOC*NSF werken de vertrouwens personen, namens de gehele sport, samen in een landelijke poule. Deze vertrouwens personen die begeleiding kunnen bieden, adviseren zowel op inhoud alsook op proces. Zij adviseren zowel aan een slachtoffer, een beschuldigde, alsook aan het verenigings bestuur. Zeker bij zwaardere incidenten is het inschakelen van de hulp van een vertrouwenspersoon gewenst. Miranda houdt vanuit haar rol als VCP rekening met de mogelijkheid om door te verwijzen naar een vertrouwenspersoon bij het NOC*NSF.

De VCP is telefonisch of via WhatsApp te bereiken op telefoonnummer 06 38351628 of via e-mail Mirandavcpdeschelde@gmail.com

Realisatie: TiDi Media