• Beste leden,

  Met genoegen nodigen wij u uit voor de algemene ledenvergadering van Z&PC de Schelde. Deze zal plaatsvinden op 17 april om 20.00 uur in het sportershome van Z&PC de Schelde.

  Indien u om welke reden dan ook de uitnodiging en de bijbehorende documenten niet heeft ontvangen via de mail, neem dan contact op met de secretaris via secretaris@zpc-deschelde.nl. Wij zullen er dan voor zorgen dat de stukken per e-mail aan u worden toegezonden, zodat u goed voorbereid kunt deelnemen aan de vergadering.

  Wij kijken ernaar uit u te verwelkomen op de algemene ledenvergadering.

  Met vriendelijke groet,

  Gerben Schram
  Voorzitter Z&PC de Schelde