• Het beleid richting een gezondere sportomgeving

  Visie

  Z&PC De Schelde vindt het belangrijk dat de mensen die komen sporten zich in een gezonde sportomgeving kunnen bewegen. Een omgeving waar je lekker en gezond kunt eten en drinken, waar bewust wordt omgegaan met alcohol en waar het goede voorbeeld wordt gegeven als het gaat om gezond gedrag. Z&PC De Schelde is als sportclub een belangrijke omgeving in het leven van opgroeiende kinderen en de volwassenen die hen omringen.

  Daarom werken we, samen met JOGG-Teamfit, aan een gezonde en veilige omgeving waarin iedereen met een gerust hart zijn of haar hobby kan uitoefenen. We vinden het belangrijk om, in samenwerking met JOGG-Teamfit, aan iedereen uit te dragen dat naast het sporten ook verantwoorde keuzes maken niet moeilijk of vervelend hoeft te zijn. 

  Dit doen we bijvoorbeeld door gezondere snack aan te bieden, inmiddels 80% minder suikerhoudende (sport)dranken aan te bieden, en onze vrijwilligers op de hoogte te houden van deze belangen.

  Zo geven we samen kinderen het goede voorbeeld bij onze sportvereniging en bieden we iedereen een gezonde en veilige sportomgeving.  

  Alcoholbeleid

  We hebben een verantwoord alcoholbeleid. We doen dit volgens de ‘Richtlijnen alcoholbeleid en sportverenigingen’ die zijn opgesteld door NOC*NSF in samenwerking met Trimbos Instituut, JOGG-Teamfit, Stichting Jeugd & Alcohol en de koepel van de Nederlandse brouwers:

  • Naleving drank en horecawet;
  • IVA-trainingen barvrijwilligers;
  • We geven het goede voorbeeld. De rol van het kader en bestuur
  • Aanbod en zichtbaarheid;
  • Sfeer en veiligheid;
  • Beleid (zie huisregels clubhuis).

  We hebben specifieke afspraken vastgelegd in ons bestuursreglement. We zorgen ervoor dat ons eigen alcoholbeleid bekend is bij onze leden en gasten, en hangen dit zichtbaar op in de sportkantine.

  Gezonde eetomgeving

  We hebben een gezond aanbod en presenteren dit aantrekkelijk en opvallend. We doen dit volgens de ‘Richtlijn Eetomgevingen’ die is opgesteld door het Voedingscentrum:

  • ons aanbod passen we stap voor stap aan richting meer Schijf van Vijf-producten;
  • we presenteren gezondere en duurzamere keuzes aantrekkelijk en opvallend;
  • aanbod water en fruit op wedstrijddagen;
  • aanbod volgens minimaal 1:3 gezondere keuze (JOGG-Teamfit-aanpak).