• Extra waardering aan onze leden die zich hebben ingezet voor de Grote Clubactie. Met trots willen we de top 3 noemen die de meeste loten hebben verkocht en daarmee onze club enorm hebben gesteund. Een speciale dank gaat uit naar: Vajèn de Jongh, Imani Davis en Noud Dieleman voor hun inzet. Op een later moment worden zij nog eens extra in het zonnetje gezet!