• ZPC de Schelde streeft naar een zwemklimaat zonder ongewenste intimiteiten en acht het van belang dat ongewenste omgangsvormen, waaronder seksuele intimidatie, wordt voorkomen en bestreden. Als zwemvereniging vinden wij het belangrijk dat onze leden in vertrouwen met een deskundige kunnen praten en advies kunnen krijgen. Mocht je als zwemmer (of ouder), problemen hebben die je niet met een trainer of iemand van het bestuur wil bespreken kun je contact opnemen met de vertrouwenspersoon.

    Binnen onze vereniging is Sandra Lambert-Dees aangesteld als onze vertrouwenspersoon. Hieronder stelt zij zich voor.

    Mijn naam is Sandra Lambert en ben al sinds mijn 9e levensjaar betrokken bij de zwemclub. Ik ben geboren in 1963 en zwem nog steeds, inmiddels bij de masters.
    Ik ben gevraagd vertrouwenspersoon te willen zijn en zet me daar graag voor in. Niet vanwege de mogelijke meldingen, maar vooral om deze te voorkomen en waar nodig de situatie zo goed mogelijk te begeleiden.
    Een vertrouwenspersoon biedt leden de mogelijkheid om in vertrouwen over grensoverschrijdend gedrag te praten. Denk daarbij aan pesten, discriminatie of seksuele intimidatie.

    Mijn contactgegevens zijn: 06-12867161 ( spreek aub mijn voicemail in, ik kan aan het werk zijn) via de mail vertrouwenspersoon@zpc-deschelde.nl