waterpolo sfeer1

W(aterpolo)-official

 

De thuisspelende waterpolovereniging is verantwoordelijk voor voldoende tijdwaarnemer(s) en  secretaris(sen)

De aanstelling van deze waterpolofuntionarissen bij de thuiswedstrijden wordt gedaan door de waterpolocommissie van de Schelde. Er wordt per half competitieseizoen een schema gemaakt waarop is aangegeven bij welke wedstrijden je als W-official bent ingeroosterd. De functionarissen nemen hiervoor plaats achter de jurytafel. Deze jurytafel staat in Vliegende Vaart onder het scorebord tegenover de tribune.

 400_jurytafel.jpg

Per wedstrijd zijn de volgende functionarissen nodig en worden de taken als volgt verdeeld:

  1. Secretaris
  2. Tijdopnemer speeltijd
  3. Tijdopnemer 30 seconden
  4. Tijdopnemer Time-out (bij de Schelde alleen van toepassing bij de herenwedstrijden)

 

Taak Secretaris:

De secretaris is verantwoordelijk voor het nauwkeurig bijhouden van het wedstrijdverloop in sportlinked

Dit betekent o.a het registreren van de spelers, speelstand, uitsluitingsfouten en strafworpfouten. Tevens zal deze middels vlagsignalen aangeven wanneer een uitgesloten speler weer mag terugkeren in het speelveld.

Taak tijdopnemer speeltijd:

Bij waterpolowedstrijden wordt gespeeld met netto tijd. Dit betekend dat bij ieder fluitsignaal van de scheidsrechter(s) de klok wordt stilgezet waarna deze weer wordt gestart na het nemen van de vrije bal, hoekworp, enz.

Taak tijdopnemer 30 seconden aanvalstijd:

Na het wisselen van balbezit krijgt een aanvallend team 30 seconden de tijd om een doelpoging te doen. Ook deze tijd stopt evenals bij de klok totale speeltijd bij ieder fluitsignaal of bij zichtbaar wisselen van balbezit na goed verdedigen.

Taak tijdopnemer Time-Out:

Beide teams hebben de mogelijkheid om twee time-outs per wedstrijd aan te vragen. Wanneer dit gebeurd zal deze tijdopnemer de hiervoor voorgeschreven tijd bijhouden en middels fluitsignalen aangeven wanneer deze tijd verstreken is.

Hoe wordt je W-official?

Regelmatig worden cursussen georganiseerd voor opleiding tot waterpolo-official. Meestal lukt het om dit in ons clubhuis in Vliegende Vaart te doen. De KNZB stelt hiervoor een cursusleider aan welke gedurende drie cursusavonden de kandidaten voorbereid op het examen. Totale duur van deze cursus is dus vier avonden. Na het behalen van het diploma ontvangen de nieuwe officials een legitimatiekaart waardoor ze volledig bevoegd zijn om te functioneren bij de waterpolowedstrijden.

Interesse om ook actief te zijn bij de waterpolowedstrijden?

Aanmelden kan bij de secretaris van de waterpolocommissie: waterpolosecretariaat@zpc-deschelde.nl

 

 

 

Realisatie: TiDi Media