• Soorten Wedstrijden

  Er zijn verschillende soorten wedstrijden waaraan ZPC de Schelde meedoet. Er zijn onder andere speedowedstrijden, hoofdklassewedstrijden, competitiewedstrijden, invitatiewedstrijden en limietwedstrijden. Afhankelijk van je leeftijd, wat je kan en niveau kun je aan deze wedstrijden meedoen. Meer informatie lees je bij soorten wedstrijden.

  Inschrijfgelden Competitie-en Speedo/Swimkickwedstrijden

  Het inschrijfgeld voor Competitie- en Speedo/Swimkickwedstrijden wordt betaald door de vereniging. Dit geldt ook voor Zeeuwse competitiewedstrijden, Zeeuwse Kampioenschappen en NK’s. Voor invitatie- en limietwedstrijden moet zelf vooraf het inschrijfgeld worden betaald. Dit staat duidelijk vermeld in de uitnodiging.

  Afmelden

  De uitnodigingen voor de wedstrijd worden in de regel 3 weken van te voren via de mail verstuurd (wedstrijdinschrijvingen@zpc-deschelde). Contactpersoon voor de inschrijvingen is Veronique de Pooter. Is er 2 weken voor een wedstrijd geen mail ontvangen dan willen we vragen zelf contact op te nemen. Mogelijk is er dan iets mis gegaan met de mailverzending of hebben we niet (meer) het juiste mailadres. Voor de data van de zwemmen wedstrijden verwijzen we naar de bijlage of naar de website.

  Kan uw kind niet zwemmen, meld dan tijdig af (via het e-mailadres !). Voor de verplichte wedstrijden van de zwemselectie kan in principe niet worden afgemeld, alleen bij buitengewone omstandigheid.

  Boeteregeling

  Als je je te laat afmeldt voor een wedstrijd dan treedt de boeteregeling van de KNZB in werking. Deze boete wordt opgelegd door de KNZB aan Z&PC De Schelde.

  • Meld je je een week voor de wedstrijd af dan is dit kosteloos.
  • Meld je je op de maandag voorafgaande aan de wedstrijd na 18.00 uur af dan is de boete € 3,00.
  • Meld je je op de woensdag voorafgaande aan de wedstrijd na 18.00 uur af dan is de boete € 5,00.
  • Meld je je op de dag van de wedstrijd af (ongeacht de reden van afmelding) tot 2 uur voor aanvang wedstrijd dan is de boete €10,00.
  • Meld je je niet af of binnen de 2 uur aanvang wedstrijd (ongeacht de reden van afmelding) dan is de boete € 9,20 per start + inschrijfgeld (inschrijfgeld varieert per wedstrijd).

  Middels een mail wordt je op de hoogte gesteld van de boete.

  Dit wordt verrekend middels automatische incasso. Bij automatische incasso bestaat de regeling dat deze binnen een bepaald aantal dagen door u kan worden teruggevorderd. Echter bij het niet betalen van de opgelegde boete(s) volgt er een sanctie voor betreffende zwemmer.

  Hopend jullie hier allemaal een beter inzicht te hebben gegeven in de boeteregeling hopen wij dat tijdig afmelden nu hoog in het vaandel staat om de kosten voor de vereniging en jezelf zo laag mogelijk te houden.

  Wedstrijdorganisatie

  Met de organisatie van wedstrijden houden zich bezig:

  • Wedstrijdorganisatie digitaal
  • Wedstrijd organisatie praktisch
  • Elektronische tijdwaarneming
  • Inschrijvingen zwemmers
  • Badopbouwploeg
  • Helpers wedstrijden

  Heeft u interesse om ook te helpen: neem dan contact op met zwemcommissie@zpc-deschelde.nl. We kunnen altijd vrijwilligers gebruiken!