zwemmen sfeer2

uitnodiging icon Uitnodiging | uitslag icon Uitslag |

Datum: 27 januari 2019

Plaats: Terneuzen

Organiserende vereniging: Z&PC de Schelde

Zwembad: Sportcentrum de Vliegende Vaart

Verzamelen hal zwembad: 13:40 uur

Inzwemmen: 13:45 uur

Aanvang: 14:15 uur

Attentie: Willen jullie je melden bij de coach voordat je je gaat installeren en gaat inzwemmen.

Afmelden: Tot uiterlijk vrijdag 17 januari 2019 18:00 uur, alleen via beantwoording van de e-mail.

Afzeggen: Via beantwoording van de e-mail, alléén op de wedstrijddag (zondag) telefonisch bij Claudia. Na maandag 21 januari 18:00 uur, wordt de boete doorberekend aan de zwemmer.

Voor de boeteregeling zie http://www.zpc-deschelde.nl/zwemmen/wedstrijdorganisatie . Bij afmelden of afzeggen krijg je binnen 2 dagen een ontvangstbevestiging. Zo niet neem dan nog een keer contant op.

Realisatie: TiDi Media